Ohita navigaatio

Arkea ja tulevaisuutta koulutuksella

Koronaepidemian aiheuttamaa etätyötä on tehty kuukauden verran. Koulutusta ei keskeytetty, vaan sen kaikilla tasoilla siirryttiin huikealla digiloikalla etäopetukseen muutamassa päivässä. Lapsen ja nuoren päivä rakentuu opetuksen ja oppimisen ympärille, mutta poikkeuksellisesti sähköisten viestintäkanavien kautta. Opettajat ovat tehneet suurella sydämellä työtä tarjotakseen turvallista arkea ja laadukasta opetusta myös poikkeusoloissa.

Huikeasta digiloikasta huolimatta pienellä osalla ei opiskelu etäopetuksessa suju. Tähän vaikuttavat koulujen tarjoamien digitaalisten välineiden osittainen puutteellisuus ja etäoppimisympäristöihin tottumattomuus, mutta jo tavallisessa koulun arjessa ollut koulumaailman ongelma: riittämätön opetuksen ja ohjauksen resursointi. Etäopetuksen myötä vanhemmille on tullut näkyväksi opettajan opetukseen käytettävissä olevan ajan rajallisuus.  Tähän yhdistettynä liian suuret opetusryhmät korostavat ongelmaa.  Laadukas, vuorovaikutteinen opettaminen tarvitsee aikaa jokaisen yksilön huomioimiseen.

Poikkeusolojen keskellä neuvotellaan julkisten alojen työehdoista. Viime vuosina julkisten alojen työntekijät, myös opettajat, ovat kannatelleet Suomen taloutta Kiky-sopimuksen lomarahojen leikkauksella ja työajan lisäyksellä. Samalla opettajien palkkakehitys on jäänyt jälkeen yksityisestä sektorista ja palkan ostovoima on laskenut. Vaikka elämme haasteellisessa poikkeustilanteessa, niin yhteiskunnan kehityksen keskeisten toimijoiden, opettajien ja rehtoreiden, työn merkityksen tulee näkyä sopimusneuvottelun tuloksessa ja sopimuksen pitää olla palkkakehityksessä vähintäänkin yleisen linjan mukainen. 

Koulutus on yhteiskunnan keskeisiä toimia niin normaalitilanteessa kuin nyt poikkeusoloissa. Koulun ympärille rakentuu perheiden arki, ja se luo pohjan tulevaisuudelle. Korkeasti koulutetut, ammattitaitoiset opettajat ovat yhteiskunnan perusta ja tärkein voimavara. Nyt on aika panostaa koulutukseen ja huolehtia, että jatkossakin Suomen koulutusjärjestelmä on maailman huippua.

Sanna Kettunen ja Eni Vitikainen

OAJ Etelä-Karjala

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000