TOIMINTASUUNNITELMA 2-VUOTISEKSI

Alkujaan perjantaipäiväksi ajateltu suunnittelupäivä pidettiinkin lauantaina 14.1. Lappeen Ruustinnassa. Paikalle saapui 20 hallituksen ja jaostojen jäsentä. Ideat ja ehdotukset tulevaan 2-vuotiseen toiminta-suunnitelmaan kirjattiin ylös learning cafe –menetelmällä kolmessa ryhmässä kiertäen. Valmistelun pohjana toimi vastikään julkaistu OAJ:n valtakunnan tason toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018. Kyseinen valtakunnallinen toimintasuunnitelman onkin määrä toimia mallina kaikille alue- ja myöhemmin myös paikallisyhdistyksille niiden suunnitellessa tulevaa toimintaansa.

OAJ:n suunnitelma löytyy jäsensivujen kohdasta "JULKAISUT".

Kevään vuosikokouksessa 20.4. (laittakaapa päivämäärä talteen kalentereihinne!) voidaankin nykyaikaistettu pidemmän aikavälin toimintasuunnitelma hyväksyä myös meillä Etelä-Karjalassa. Jo nyt voimme todeta, että tulemme olemaan ensimmäisiä alueyhdistyksiä, jossa uusi malli otetaan tuoreeltaan käyttöön. Mutta vasta sitten kun ensin kaikki
muistiin Ruustinnassa kirjattu saadaan työvaliokunnassa työstetyksi ja sovitetuksi OAJ-mallin muotorakenteeseen, voimme siihen tutustua. Ja huhtikuun vuosikokouksessa hyväksytyssä muodossaan se otetaan välittömästi noudatettavaksi.

Seminaarissa tuli esiin myös joitakin jäsenistöltä tulleita toiveita. Niistä osa voidaan toteuttaa heti ja muut otetaan esille tulevissa hallituksen kokouksissa.