Ohita navigaatio

Koronakeväästä kohti uutta lukuvuotta!

Kesän kääntyessä syksyyn alkaa uusi lukuvuosi. Tänä vuonna sitä aloitetaan erilaista lähtökohdista kuin aiemmin. Koronan aiheuttama poikkeustila ja silmänräpäyksessä toteutettu etäopetukseen siirtyminen muuttivat kevään erilaiseksi koulutuksen jokaisella asteella. Haasteellisin siirtymä lienee ollut alakoululaisille, jotka vielä opettelevat oppimaan. Ongelmitta eivät todennäköisesti selvinneet mitkään kouluasteet. Vielä on liian varhaista arvioida seurauksia.

Kesän jälkeen palataan kouluun, jossa pyritään noudattamaan hygieniaohjeita ja turvavälejä niihin riittämättömissä tiloissa. Rehtorit ja esimiehet ovat tehneet suuren työn suunnitellessaan, miten turvallinen koulupäivä järjestetään. Opettajien mieltä painaa huoli toisesta korona-aallosta samalla kun lähdetään kartoittamaan keväällä opittua ja oppimaan uutta. Oppilaiden kohtaaminen ja lähiopetukseen pääseminen tuo iloa ja antaa voimia. Tätä on odotettu!

Nyt on aika kartoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden osaaminen etäopetuksen jälkeen ja täydentää mahdollisia aukkoja osaamisessa. Valtion myöntämiä koulutuksen lisäresursseja tulee suunnata tavalliseen opetukseen sekä tuki- ja erityisopetukseen. Samalla tavalla kuin talo rakennetaan huolellisesti tehtyjen perustusten päälle, rakentuu osaaminen aiemman osaamisen päälle kiinnittyen. Uutta osaamista ei voida rakentaa tyhjän päälle, joten tarvittaessa aiemmin opittua tulee kerrata. Onneksi Etelä-Karjalassa ei mikään kunta aloittanut lukuvuotta opetushenkilöstön lomautuksilla.

Nyt tarvitaan hyvää yhteistoimintaa työyhteisöissä! Yhdessä keskustelemalla asioista vähennetään toistemme huolta ja lisätään jaksamista. Keskustelujen kautta löydetään myös parhaat ratkaisut hankaliin tilanteisiin. Yhdessä tekemällä tästä selvitään!

Sanna Kettunen

puheenjohtaja

OAJ Etelä-Karjala

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000