Ohita navigaatio

Maahanmuuttajien kouluttamisesta apua työvoimapulaan

Työvoimapula on jokapäiväinen ongelma ravintola- ja catering-alalla Etelä-Karjalassa. Se tulee pahenemaan tulevina vuosina, koska alan opiskelupaikat eivät täyty. Pientä valoa tilanteeseen tuo maahanmuuttajaryhmät, joihin on viime aikoina ollut hyvin hakijoita. Heidän kouluttamisensa on ratkaisu pahenevaan osaajapulaan.  

Maahanmuuttajien tehokas kouluttaminen vaatii riittävän pienen ryhmäkoon ja aikaa käytännön työtehtävissä tapahtuvaan opiskeluun oppilaitoksessa. Käytännön työskentely edistää ammatillisia opintoja ja kehittää suomenkielentaitoa. Kun opettajalla on riittävästi aikaa kohdata jokainen opiskelija ja riittävästi aikaa ohjeistukseen, opiskelijat oppivat ammattitaitoa ja kielitaito vahvistuu.   

Tänä päivänä maahanmuuttajien kouluttaminen ammattiin tapahtuu samansuuruisella rahoituksella kuin äidinkielenään suomea puhuvien kouluttaminen. Maahanmuuttajaopiskelijan tulee oppia opiskeltavat sisällöt puutteellisella kielitaidolla ja samassa ajassa kuin äidinkielenä suomea puhuvan opiskelijan.  Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ei ole apua, koska monet työpaikat eivät vielä ole valmiita ottamaan suppeamman suomenkielentaidon omaavia maahanmuuttajia. Tämän vuoksi opintojen alussa tarvitaan runsaasti aikaa ammatillisen osaamisen ja kielitaidon vahvistamiseen oppilaitoksessa. Koska ammatillisen koulutuksen rahoitus on muutenkin tarpeisiin alimitoitettua, on maahanmuuttajien kouluttaminen tehty haasteelliseksi. 

Maahanmuuttajien kouluttaminen ovat keinoja vastata työvoimapuolaan ja nostaa työllisyysastetta. Sen toteuttamiseksi tarvitaan erityistarpeiden huomioimista ja rahallista resurssointi laadukkaan koulutuksen järjestämiseksi, sekä työpaikoilta ennakkoluulotonta asennetta palkatessaan uusia työntekijöitä. Toivottavasti uusi eduskunta tekee koulutusmyönteisen hallitusohjelman lisäten rahoitusta koulutukseen ja sen avulla työvoiman saatavuuteen. 

Sanna Kettunen 

lehtori, ravintola- ja catering-ala  

OAJ:n valtuutettu 

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000