Ohita navigaatio

OAJ:n valtuustovuosi 2022 ammatillisten valtuutettujen kertomana

OAJ:n uusi valtuusto aloitti kautensa 9.-11.5.2022 kevätvaltuustolla. Valtiovallan tervehdyksen uudelle valtuustolle toi opetusministeri Li Andersson, joka kertoi kattavasti eri koulutusasteiden kehittämissuunnitelmista ja tavoitteista rahoituksen turvaamiseksi. OAO:n valtuustoryhmä oli koonnut ennakkoon omia kysymyksiään ja ojensi ne ministerille mukaan ammatillisten korttinipulla.

Valtuuston kevätkokous oli OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen viimeinen ja näin valtuuston ensimmäinen iso päätös oli uuden puheenjohtajan valinta. OAJ:n puheenjohtajaksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi valittiin Katariina Murto, joka aloitti tehtävässään viime toukokuussa heti valinnan jälkeen.

Kevätvaltuustossa aiheutti paljon keskustelua hallituksen esitykseen tehty muutosesitys valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautuksesta. Ammatillisten opettajien OAO:n valtuustoryhmästä esitettiin muutosta, jolloin valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautus olisi säilynyt euromääräisesti aiempien vuosien tasolla ja valtakunnallisten yhdistysten liittymissopimuksilla sovittujen tehtävien hoitaminen pystyttäisiin järjestämään nykyisellä tasolla. Valtakunnalliset yhdistykset hoitavat sopimuksen mukaisesti edustamiensa jäsenryhmien osalta OAJ:lle valmistelu- ja asiantuntijatyötä, jäsenpalveluita, yhdistyksen hallinnon, koulutustoimintaa, tiedotustoimintaa, jäsenrekisterin ylläpitoa, jäsenyhdistysten toimintaa sekä yhteydenpitoa alan järjestöihin ja sidosryhmiin. Hallituksen esitys oli laskea tukimaksun prosenttia ennen OAJ:n jäsenmaksun laskua olevalle tasolle, jolloin valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautus laskee euromääräisesti merkittävästi. Muutosesitys meni äänestykseen, jossa hallituksen esitys jäi voimaan.

OAJ:n syysvaltuusto pidettiin 16.-18.11.2022. Valtiovallan tervehdyksen kokoukseen toi valtiovarainministeri Annika Saarikko, joka kertoi Suomen tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Hän korosti puheessaan koulutuksen ja kasvatuksen merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnille, sekä koulutuksen merkitystä tilanteen taloudellisen tilanteen korjaamisessa. Myös ministeri Saarikko sai OAO:n valtuustoryhmän ennakkoon kokoamat kysymykset korttinipulla mukaansa. Kolmipäiväinen kokous oli tiivistahtinen ja päivät olivat täyttä asiaa aamusta iltaan.

Syysvaltuustossa hyväksyttiin vuoden 2023 toiminnan kannalta tärkeimmät asiakirjat eli toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ydintehtävän painotuksen lisäksi OAJ haluaa terävöittää tulevaisuuskuvaa; ”Suomi on maailman paras paikka opettaa, tutkia ja oppia,” sekä ”Jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys kannattaa”. Vuoden 2023 haasteena on julkisen talouden epätasapaino. Laadukkaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen merkitystä sekä riittävää rahoitusta on jatkuvasti puolustettava. Talousarvion mukaan OAJ:n talous on vakaalla pohjalla, vaikka odotettavissa olevat sijoitustuotot eivät yllä aikaisempien vuosien tasolle. Jäsenmaksun korottamiselle ei ollut paineita ja vuonna 2023 se pysyy ennallaan 0,8 %:ssa.

Valtuustossa käsiteltiin OAJ:n jäsenmäärän laskemisesta vuodesta 2016 tähän päivään lähes 4 000 jäsenellä. Isoin lasku on harmittavasti juuri OAO:n jäsenistössä, yli 3 300 jäsentä. Jäsenmäärä on tippunut tasaiseen tahtiin mm. pienentyneiden ikäluokkien myötä, mutta ehkä suurin pudotus ajoittuu vuosien 2019 ja 2020 taitteeseen. Tuolloinhan ammatillinen toinen aste siirtyi vuosityöaikaan ja ammatillisen koulutuksen reformi toimeenpantiin. Nämä yhdessä ovat myös aiheuttaneet jäsenistössä turhautumista ja se lienee osasyy jäsenkatoon noina vuosina. Ammatillisella puolella jäsenmäärän tippuminen myös tänä vuonna on ollut ikävää luettavaa, jäsenmäärä on vähentynyt vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä lähes 300 jäsenellä. Jäsenyyden hallintaa OAJ:ssä on pohdittu ja ”Jäsenyys kannattaa” onkin painopisteenä vuosien 2022–2023 suunnitelmassa.

Valtuustolle kerrottiin Suomen talouden kehittymisestä ja taloustilanteesta. Inflaatio ja hintojen nousu on syönyt osan viime vuonna neuvotelluista palkankorotuksista, mikä luo korotuspaineita tuleville neuvottelukierroksille. Seuraavaan neuvottelukierrokseen kaikilla sopimusaloilla valmistaudutaan jo, ja ne ennakoidaan olevan vaikeita. Erityisesti yksityisen opetusalan työehtosopimuksen, Sivistan, neuvottelut ovat olleen aiemminkin haasteellisia ja seuraavista neuvotteluista saattaa tulla entistä haastellisimmat.

Keväällä 2023 pidettävät eduskuntavaalit ovat tärkeä koulutuspoliittinen vaikuttamisen paikka OAJ:lle. Tuleva eduskunta päättää mm. koulutuksen rahoituksesta sekä oppimisen tuen ratkaisuista. OAJ on laatinut omat eduskuntavaalitavoitteisset, joilla pyritään vaikuttamaan eri puolueiden vaalitavoitteisiin ja tulevaan hallitusohjelmaan. Alue- ja paikallistoimijat ovat tärkeässä asemassa tavatessaan maakunnissa eduskuntavaaliehdokkaita ja keskustellessaan koulutuksen arkipäivästä eri koulutusasteilla. Näillä toimilla on vaikutusta opetuksen ja kasvatuksen näkyvyyteen tulevissa vaaleissa, ja varsinkin päätöksenteossa.

OAJ:n lakipalvelut olivat olleet vuonna 2022 marraskuun alkuun mennessä mukana yhteensä 83 oikeustapaussa. Syyskuun lopussa oikeusprosesseista oli päättynyt 49 kappaletta, joista OAJ voitti 15 tapausta, 13 sovittiin ja 13 hävittiin. Lisäksi käsittelyssä oli ollut 8 rikosasiaa, joissa kaikissa tapauksissa OAJ:n jäsen oli rikoksesta epäiltynä tai syytettynä. Tapauksista yhdestä tuli syytetylle tuomio, muut syytteet hylättiin käräjäoikeudessa tai syyttäjän päätöksellä jätettiin syyttämättä. Tätä listaa katsellessa voi vain todeta, että jäsenyys kannattaa!

OAO:n valtuustoryhmässä on käyty ajoittain railakasta keskustelua ja se on herättänyt monia erilaisia tunteita. OAO:n valtuustoryhmän työskentelyä koskevia asioita on jälkikäteen puitu myös sosiaalisessa mediassa. On hyvä muistaa, että sosiaalisen median kautta asioista muodostuva kuva ei tuo esiin kaikkia asian puolia ja jokaisen valtuutetun kokemuksia käydyistä keskusteluista. Käsityksemme mukaan työskentelyilmapiirin parantamiseksi asioista on käyty keskustelua asianosaisten kesken. On tärkeää, että jatkossakin jokainen valtuutettu pystyy tuomaan valtuustoryhmän keskusteluun oman näkemyksensä OAJ:n turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti.

Syysvaltuustossa valtuutetut olivat myös todella aktiivisia ja siellä esitettiin 32 pontta ja 6 muutosehdotusta. Valtuutettujen mahdollisuudet vaikuttaa ja nostaa esille jäsenistön kannalta tärkeitä asioita ovat hyvät. Syysvaltuustoon saimme omalta alueelta kommentteja toisella asteella tehtäviin runsaisiin HOKS-kirjauksiin ja niiden tarpeellisuuteen, joista tehtiin ponsiesitys asian selvittämiseksi ja vaikuttamiseksi OAJ:ssä.  Toivomme jatkossakin aktiivista yhteydenpitoa jäsenistöltä asioiden eteenpäin viemiseksi. Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin ja tehdä vaikuttavaa työtä!

 

Sanna Kettunen ja Teija Launiainen

OAJ:n valtuutetut OAO:n valtuustoryhmästä

 

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000