Ohita navigaatio

Vaalit ovat vaikuttamisen paikka

Äänioikeuden käyttäminen on demokratian ydintä. OAJ:ssä jäsenistö voi käyttää äänioikeutta ja henkilökohtaista vaikuttamismahdollisuutta monella tasolla: opettaja- ja paikallisyhdistyksessä yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinnassa sekä alueyhdistyksessä vastaavasti oman yhdistyksen kokousedustajana. Valtakunnan tasolla jäsenellä on mahdollisuus äänestää OAJ:n valtuustovaaleissa.

OAJ:n valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Valtuuston tehtäviin kuuluu OAJ:n puheenjohtajan ja hallituksen valinta, jäsenmaksusta päättäminen, talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen. Sopimusneuvottelujen alla valtuusto päättää myös siitä, missä laajuudessa lakkoon voidaan ryhtyä. Lisäksi valtuuston jäsenillä on oikeus tehdä ponsia sekä muutosesityksiä esim. toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, joilla voidaan ohjata OAJ:n toimintaa valtuuston haluamaan suuntaan. OAJ:n valtuusto päättää tietenkin myös OAJ:n sääntömuutoksista.

OAJ:n valtuustovaalit pidetään joka neljäs vuosi, jolloin valitaan 150 valtuutettua. Tänä vuonna valitaan 96 yleissivistävien opettajien edustajaa, joista 8 edustaa FSL:ää, 28 ammatillisen koulutuksen, 23 varhaiskasvatuksen ja 3 yliopiston opettajien edustajaa.

Vaalit järjestetään sähköisesti kahdessa osassa: ennakkoäänestys on 28.2.-14.3.2022 ja varsinaiset äänestyspäivät ovat 4.-5.4.2022. Vaalitulos julkaistaan 8.4.2022 ja se vahvistetaan viimeistään 12.4.2022.

Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 9.-11.5.2022, jolloin yhtenä päätettävänä asiana on uuden puheenjohtajan valinta. Nykyinen puheenjohtaja Olli Luukkainen ilmoitti syysvaltuuston yhteydessä, ettei enää asetu ehdolle tulevana keväänä. Edellinen vastaava puheenjohtajavaali käytiin vuonna 2010, jolloin vaali käytiin neljän ehdokkaan välillä.

OAJ:n valtuutetut toimivat OAJ:n jäsenten linkkinä ja äänenä valtuustossa. Toivon, että keväällä valittavat valtuutetut toimivat aktiivisesti paikallis- ja aluetasolla ja ovat helposti jäsenten ”saatavilla”. Näin toimien OAJ:n perusjäsenten ääni kuuluu myös valtuustossa.

Tutustu Etelä-Karjalan ehdokkaisiin, tiedotteita ehdokkaista on tulossa paikallisyhdistyksiin, työpaikoille ja sosiaaliseen mediaan. Valitse heistä omia näkemyksiäsi parhaiten vastaava ehdokas, käy äänestämässä ja kannusta myös työkaveriasi. OAJ sivuille tulee vaalikone, jossa voit vertailla ehdokkaita. Vaalikone aukeaa helmikuun puolessa välissä. Vain äänestämällä voit vaikuttaa, kuka päättää asioistasi OAJ:n valtuustossa. Äänestäneiden kesken on tulossa myös arvontoja.

 

Jirka Korhonen

puheenjohtaja

OAJ Etelä-Karjala

 

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000